Studenci

 Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

·         studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;

·         studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów
I stopnia;

·         studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie