Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie