Uniwersytet Pedagogiczny

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie